Gå direkt till sidans innehåll

Miljöcertifierade nybyggda lokaler

Indikator MP25. 2.1. 3

Att arbeta med miljöcertifiering av byggnader erbjuder ett tydligt ramverk för att bedöma en hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Certifieringen inkluderar en tredjepartsgranskning vilket både kvalitetssäkrar arbetet som utförts samt byggnadens miljöprestanda.

Avser andelen nybyggda lokaler som är miljöcertifierade enligt minst Sweden Green Building Council (SGBC) Miljöbyggnad silver eller liknande.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
100 % (2023)
Målvärde 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Huddinge Samhällsfastigheters nyproduktion och ombyggnadsprojekt som överstiger 40 miljoner kronor i investeringskostnad, certifieras enligt SGBC:s Miljöbyggnad (Sweden Green Buildings Council). Inget projekt över 40 miljoner SEK har färdigställts under 2023. Målet om 100 % certifiering är uppfyllt då Glömstaskolan F-3 som färdigställdes 2020, klarade verifiering enligt Miljöbyggnad Silver vilket innebär att SGBC säkerställt att byggnaden överensstämmer med det som redovisats vid den preliminära certifieringen. Huddinge Samhällsfastigheters bestånd består av åtta preliminärt certifierade och åtta certifierade byggnader.

Ingen nybyggnation färdigställdes under 2023 för Huge Bostäders räkning, men processen för Miljöbyggnadscertifiering har påbörjats under 2023 för projekt Bonden 7 och Studenten.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2024-02-05