Gå direkt till sidans innehåll

Minskade avfallsmängder och skadliga ämnen

Delmål MP25. 2. 2

2.2: Kommunens och dess helägda bolags ny- och ombyggnadsprojekt bidrar till minskade avfallsmängder genom återbruk samt till minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska produkter samt verka för detta hos privata aktörer.

Genom att återanvända material bidrar kommunen till en cirkulär ekonomi och hållbart nyttjande av resurser. För att återanvändning ska vara möjligt är det nödvändigt med dokumentation över vilka kemiska produkter som använts. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp miljöbedömning och dokumentation av kemiska produkter samt återbrukade produkter och material i byggprojekt.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08