Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbedömda kemiska produkter

Indikator MP25. 2.2. 1

För att kunna bidra till framtida hållbara lösningar, som t.ex. återbruk, behöver man redan idag se till att ha koll på vilka varor och kemiska produkter som man använder i olika projekt.

Avser andel slutförda ny- och ombyggnadsprojekt där varor och kemiska produkter är miljöbedömda och dokumenterade.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
100 % (2023)
Målvärde 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Både Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB ställer krav på dokumentation i miljödatabasen Sunda Hus Miljödata i samtliga investeringsprojekt.

Huddinge Samhällsfastigheter har även som grundkrav att bedömning A och B ska väljas och endast i undantagsfall så väljs varor med sämre bedömning. Målet är att 80 % av dokumenterade varor ska vara bedömda A eller B. Resultatet för 2023 blev 81 % för stängda projekt. Dock stängdes bara ett projekt under 2023. I de öppna projekten så är resultatet 87 %.För att säkerställa att andelen godkända varor i byggnaderna kontinuerligt ökar genomförs utbildningsinsatser för leverantörer, både vid tecknande av nya ramavtal och löpande i samtliga investeringsprojekt.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2024-02-05