Gå direkt till sidans innehåll

Fossilfria arbetsmaskiner i byggprojekt

Indikator MP25. 2.1. 2

Här visas andelen av alla upphandlingar av ny- och ombyggnadsprojekt samt drift- och underhållsentreprenader där fossilfria arbetsmaskiner har premierats samt upphandlats. Målet till 2025 är att fossilfria arbetsmaskiner ska ha premierats i 100% och upphandlats i minst 50 % av samtliga upphandlingar.

Avser andelen upphandlingar där fossilfria arbetsmaskiner har premierats eller upphandlats.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
69 % (2023)
Målvärde 2025:
75 % (2025)

Kommentar

Under 2023 har Huddinge kommun annonserat åtta entreprenader som klassas som ny- och ombyggnadsprojekt samt drift- och underhållsentreprenader. Av dessa åtta har sex haft krav på att en viss andel av arbetsmaskinerna ska köras på förnybart drivmedel. För två av dem har kraven ställts på fordon men inte specifikt arbetsfordon, vara en av dem inte kräver särskilda arbetsfordon för att utföra tjänsten.

För de entreprenader där fossilfria arbetsmaskiner används varierar det i vilken utsträckning fossilfria arbetsmaskiner används. En kravställning på 20% första året är normalt för att sedan trappas upp.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-03-15