Gå direkt till sidans innehåll

Minskad klimatpåverkan från egna byggnadsprojekt

Delmål MP25. 2. 1

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag ska minska klimatpåverkan från egna entreprenader och byggnadsprojekt samt verka för detta hos privata aktörer.

Sett ur ett livscykelperspektiv (en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel, från utvinning av naturresurser till slutanvändning) står svenska byggnader för en femteldel av Sverige totala utsläpp av växthusgaser. Indikatorer som valts till detta delmål följer upp utsläppen från ett byggprojekt som helhet samt extra fokus på fossilfria arbetsmaskiner och miljöcertifierade nybyggda lokaler.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-03-15