Gå direkt till sidans innehåll

Hållbart byggande

Huvudområde MP25. 2

Övergripande mål: Bebyggelse i Huddinge kommun ska ske på ett hållbart sätt med fokus på minskad klimatpåverkan och återbruk.

Bygg och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan och Huddinge är i ett expansivt skede. Måluppfyllelsen förutsätter en hållbar planering och genomförande av byggprojekt utifrån ett helhetsperspektiv, där minskade utsläpp, hållbara byggmaterial och ökad återanvändning av byggmaterial är i fokus. Det är därför av stor vikt att jobba med frågor rörande hållbart byggande redan idag och säkerställa att varje steg i kedjan tas hänsyn till.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Uppdaterad datum: 2024-03-15