Gå direkt till sidans innehåll

Markundersökning av förorenade områden

Indikator MP25. 5.2. 4

I kommunen finns det flera förorenade områden som riskerar att påverka människor och miljö. Efter inventering och riskklassning är nästa steg markundersökning.

Avser påbörjade markundersökningar av riskklassade förorenade områden där kommunen är fastighetsägare.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
3 stycken (2023)
Målvärde 2025:
8 stycken (2025)

Kommentar

Markundersökning har genomförts på tre tidigare riskklassade förorenade områden under året. Dessa har utförts på uppdrag av mark- och exploatering på kommunstyrelsens förvaltning i samråd med miljötillsynsavdelningen på tre tidigare handelsträdgårdar på kommunens mark.

Inventering och riskklassning utförs på förorenade områden inom branschklass 2 på kommunens mark från och med 2023. Arbetet med den egeninitierade tillsynen utgår från MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) där inventering och riskklassning utgör fas 1. I MIFO fas 2 ingår bland annat markundersökningar, men detta förutsätter att MIFO fas 1 först har genomförts. Arbetet utförs i projektform och resurser har avsatts för att uppfylla delmålet till 2025.

Under 2024 och 2025 ska de mest prioriterade förorenade områden som inventerats och riskklassats under 2023 och 2024 markundersökas.

Uppdaterad datum: 2024-02-01