Gå direkt till sidans innehåll

Minimerad spridning av miljögifter

Delmål MP25. 5. 2

Kommunen och dess helägda bolag ska fasa ut farliga ämnen och minimera spridningen av miljögifter som kan skada människor och natur.

Vardagsprodukter som leksaker, elektronik, textil och rengöringsmedel kan innehålla kemiska ämnen med egenskaper som ökar riskerna för negativa hälso- och miljöeffekter. Kommunen kan minimera spridningen av miljögifter genom att bland annat fokusera på miljömärkning och miljöcertifiering vid inköp.
I kommunen finns flera förorenade områden som riskerar att påverka människor och miljö och som oftast är historiska skulder men som likväl behöver åtgärdas. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp Handlingsplan för gifter i miljön, andel inköp av miljöcertifierade och miljömärkta varor samt inventering och markundersökning kopplat till förorenade områden.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-03-05