Gå direkt till sidans innehåll

Naturbetesmark

Indikator MP25. 4.3. 1

Bete på mager mark, så kallad naturbetesmark är en mycket artrik miljö när den sköts på rätt sätt. Det är därför av största vikt att just naturbetesmarkerna betas i första hand för att bevara biologisk mångfald.

Avser arealen naturbetesmarker.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
296 ha (2023)
Målvärde 2025:
300 ha (2025)

Kommentar

Arealen naturbetesmark har ökat från 221 ha till 296 ha under året. Nya stängsel har anlagts under 2023 och kartläggningen av naturbetesmarkerna har förbättrats. En ny stor djurhållare har haft djur i Huddinge 2023.

Arealen betad naturbetesmark kan variera mellan åren beroende på tillgången på djurhållare med betesdjur.

Utsikterna för att nå målet är goda, så länge det finns medel till stängsel och djurtillsyn samt djurhållare som vill ha betesdjur i Huddinge.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2024-02-01