Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglig natur för invånarna

Delmål MP25. 4. 2

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag tillgodoser invånarnas behov av gröna miljöer samt tillgängliggör naturen.

Att vistas i naturen har flera positiva hälsoeffekter som avkoppling och återhämtning och friluftsliv ger möjlighet till fysiskt aktivitet. För att på bästa sätt främja friluftsliv i vardagen behöver invånarna ha naturområden som ligger nära där de bor, vara tillgängliga och hålla hög kvalité. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed bland annat närhet till grönytor.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur och fritidsnämnden
Uppdaterad datum: 2024-02-02