Gå direkt till sidans innehåll

Ängsmark

Indikator MP25. 4.3. 2

Ängsmarker har minskat drastiskt i landskapet och i Huddinge finns några mindre ytor som fortfarande håller kvaliteter med stor rikedom av tex, växter svampar och insikter. Ängsmarker i kommunen ska öka.

Avser areal hävdad ängsmark.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2010

3,5

1

2011

4,1

2

2012

14,5

3

2013

14

4

2014

14

5

2015

14

6

2016

14

7

2017

36

8

2018

31,7

9

2019

29

10

2020

25

11

2021

25

12

2022

25

13

2023

25

Kommentar

Årets slåtter genomfördes enligt plan och ingen förändring i areal hävdade ängsmarker har skett jämfört med tidigare år.

Driftbudgeten är avgörande för att målet ska nås.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2024-02-01