Gå direkt till sidans innehåll

Ängsmark

Indikator MP25. 4.3. 2

Ängsmarker har minskat drastiskt i landskapet och i Huddinge finns några mindre ytor som fortfarande håller kvaliteter med stor rikedom av tex, växter svampar och insikter. Ängsmarker i kommunen ska öka.

Avser areal hävdad ängsmark.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
25 ha (2023)
Målvärde 2025:
27 ha (2025)

Kommentar

Årets slåtter genomfördes enligt plan och ingen förändring i areal hävdade ängsmarker har skett jämfört med tidigare år.

Driftbudgeten är avgörande för att målet ska nås.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2024-02-01