Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup

Indikator MP. 2.3. 1

Med siktdjup menas vattnets genomskinlighet, ett mått på hur djupt ner i vattnet man kan se med blotta ögat, det vill säga hur grumligt av partiklar vattnet är. I övergödda sjöar är siktdjupet dåligt eftersom i dessa är mycket näringsämnen, som leder till ökad växtlighet, som leder till ökad grumlighet.

Siktdjup i Orlången, Drevviken, Magelungen, Trehörningen (Sjödalen) och Långsjön (Segeltorp)

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)

0

Drevviken

1982

0,8

1

Drevviken

1983

0,7

2

Drevviken

1984

0,8

3

Drevviken

1985

0,9

4

Drevviken

1986

1,5

5

Drevviken

1987

1,6

6

Drevviken

1988

1,6

7

Drevviken

1989

1,2

8

Drevviken

1990

1,0

9

Drevviken

1991

1,2

10

Drevviken

1992

1,0

11

Drevviken

1993

1,0

12

Drevviken

1994

1,0

13

Drevviken

1995

1,1

14

Drevviken

1996

1,2

15

Drevviken

1997

0,9

16

Drevviken

1998

0,9

17

Drevviken

1999

0,9

18

Drevviken

2000

1,3

19

Drevviken

2001

1,5

20

Drevviken

2002

1,5

21

Drevviken

2003

1,6

22

Drevviken

2004

1,8

23

Drevviken

2005

2,4

24

Drevviken

2006

2,1

25

Drevviken

2007

2,4

26

Drevviken

2008

2,1

27

Drevviken

2009

2,1

28

Drevviken

2010

1,7

29

Drevviken

2011

1,6

30

Drevviken

2012

1,5

31

Drevviken

2013

1,7

32

Drevviken

2014

1,5

33

Drevviken

2015

3,1

34

Drevviken

2016

1,9

35

Drevviken

2017

2,5

36

Drevviken

2018

1,7

37

Drevviken

2019

2,0

38

Drevviken

2020

1,5

39

Drevviken

2021

1,8

40

Långsjön i Segeltorp

1982

0,8

41

Långsjön i Segeltorp

1983

0,5

42

Långsjön i Segeltorp

1984

0,6

43

Långsjön i Segeltorp

1985

0,6

44

Långsjön i Segeltorp

1986

0,7

45

Långsjön i Segeltorp

1987

0,6

46

Långsjön i Segeltorp

1988

0,6

47

Långsjön i Segeltorp

1989

0,7

48

Långsjön i Segeltorp

1990

0,7

49

Långsjön i Segeltorp

1991

0,6

50

Långsjön i Segeltorp

1992

0,5

51

Långsjön i Segeltorp

1993

0,4

52

Långsjön i Segeltorp

1994

0,4

53

Långsjön i Segeltorp

1995

0,7

54

Långsjön i Segeltorp

1996

0,8

55

Långsjön i Segeltorp

1997

0,9

56

Långsjön i Segeltorp

1998

0,9

57

Långsjön i Segeltorp

1999

0,7

58

Långsjön i Segeltorp

2000

0,7

59

Långsjön i Segeltorp

2001

0,6

60

Långsjön i Segeltorp

2002

0,6

61

Långsjön i Segeltorp

2003

0,6

62

Långsjön i Segeltorp

2004

0,8

63

Långsjön i Segeltorp

2005

0,9

64

Långsjön i Segeltorp

2006

1,0

65

Långsjön i Segeltorp

2007

1,0

66

Långsjön i Segeltorp

2008

1,1

67

Långsjön i Segeltorp

2009

1,1

68

Långsjön i Segeltorp

2010

1,4

69

Långsjön i Segeltorp

2011

1,4

70

Långsjön i Segeltorp

2012

1,9

71

Långsjön i Segeltorp

2013

1,7

72

Långsjön i Segeltorp

2014

1,5

73

Långsjön i Segeltorp

2015

1,0

74

Långsjön i Segeltorp

2016

0,8

75

Långsjön i Segeltorp

2017

1,2

76

Långsjön i Segeltorp

2018

1,2

77

Långsjön i Segeltorp

2019

1,3

78

Långsjön i Segeltorp

2020

1,0

79

Långsjön i Segeltorp

2021

1,3

80

Magelungen

1982

0,8

81

Magelungen

1983

0,8

82

Magelungen

1984

0,9

83

Magelungen

1985

1,1

84

Magelungen

1986

1,1

85

Magelungen

1987

1,1

86

Magelungen

1988

1,0

87

Magelungen

1989

0,8

88

Magelungen

1990

0,7

89

Magelungen

1991

0,9

90

Magelungen

1992

1,0

91

Magelungen

1993

1,1

92

Magelungen

1994

1,0

93

Magelungen

1995

1,2

94

Magelungen

1996

1,1

95

Magelungen

1997

1,4

96

Magelungen

1998

1,6

97

Magelungen

1999

1,9

98

Magelungen

2000

2,2

99

Magelungen

2001

1,9

100

Magelungen

2002

1,7

101

Magelungen

2003

1,5

102

Magelungen

2004

1,6

103

Magelungen

2005

2,1

104

Magelungen

2006

2,4

105

Magelungen

2007

2,4

106

Magelungen

2008

2,2

107

Magelungen

2009

1,9

108

Magelungen

2010

2,1

109

Magelungen

2011

2,2

110

Magelungen

2012

2,3

111

Magelungen

2013

2,0

112

Magelungen

2014

1,8

113

Magelungen

2015

2,1

114

Magelungen

2016

2,2

115

Magelungen

2017

2,2

116

Magelungen

2018

1,7

117

Magelungen

2019

2,1

118

Magelungen

2020

2,5

119

Magelungen

2021

2,5

120

Orlången - Vidja

1996

0,8

121

Orlången - Vidja

1997

1,0

122

Orlången - Vidja

1998

0,9

123

Orlången - Vidja

1999

0,9

124

Orlången - Vidja

2000

0,9

125

Orlången - Vidja

2001

0,9

126

Orlången - Vidja

2002

0,8

127

Orlången - Vidja

2003

0,7

128

Orlången - Vidja

2004

0,7

129

Orlången - Vidja

2005

0,8

130

Orlången - Vidja

2006

0,8

131

Orlången - Vidja

2007

0,9

132

Orlången - Vidja

2008

0,9

133

Orlången - Vidja

2009

1,0

134

Orlången - Vidja

2010

1,5

135

Orlången - Vidja

2011

1,1

136

Orlången - Vidja

2012

1,1

137

Orlången - Vidja

2013

0,9

138

Orlången - Vidja

2014

0,9

139

Orlången - Vidja

2015

0,8

140

Orlången - Vidja

2016

0,8

141

Orlången - Vidja

2017

0,8

142

Orlången - Vidja

2018

0,8

143

Orlången - Vidja

2019

0,8

144

Orlången - Vidja

2020

1,2

145

Orlången - Vidja

2021

1,2

146

Trehörningen i Sjödalen

1996

0,5

147

Trehörningen i Sjödalen

1997

0,5

148

Trehörningen i Sjödalen

1999

0,6

149

Trehörningen i Sjödalen

2000

0,6

150

Trehörningen i Sjödalen

2001

0,5

151

Trehörningen i Sjödalen

2002

0,5

152

Trehörningen i Sjödalen

2003

0,5

153

Trehörningen i Sjödalen

2004

0,5

154

Trehörningen i Sjödalen

2005

0,6

155

Trehörningen i Sjödalen

2006

0,5

156

Trehörningen i Sjödalen

2007

0,6

157

Trehörningen i Sjödalen

2008

0,6

158

Trehörningen i Sjödalen

2009

0,6

159

Trehörningen i Sjödalen

2010

0,5

160

Trehörningen i Sjödalen

2011

0,5

161

Trehörningen i Sjödalen

2012

0,5

162

Trehörningen i Sjödalen

2013

0,6

163

Trehörningen i Sjödalen

2014

0,7

164

Trehörningen i Sjödalen

2015

0,6

165

Trehörningen i Sjödalen

2016

0,6

166

Trehörningen i Sjödalen

2017

0,6

167

Trehörningen i Sjödalen

2018

0,6

168

Trehörningen i Sjödalen

2019

0,5

169

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,5

170

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,7

Kommentar

Målet för siktdjup för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) är:
Långsjön: 2,0 meter år 2021
Orlången: 1,9 meter år 2021
Magelungen: 2,2 meter år 2021
Drevviken: 2,2 meter år 2021

Målet (de som inte har MKN) för siktdjupet är:
Trehörningen: 1,8 meter år 2021

Kommunen följer upp siktdjupet i Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken, då dessa är de av kommunens sjöar som är mest övergödda.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. När åtgärder genomförs kommer det att leda till att siktdjupet ökar. Det rullande 3-årsmedelvärdet för siktdjup är bättre 2021 än 2020.

Trehörningen fälldes med aluminium 2020 och därför förväntades siktdjupet vara stort 2021. Resultatet tyder på att det är mycket långt kvar till god status, även om en förbättring är uppenbar. Orenat dagvatten fortsätter att komma till Trehörningen och uppströmsarbetet är inte åtgärdat vilket har betydelse för resultatet. Viktigt att notera är dock att det är rullande 3-årsmedelvärde som redovisas, vilket ger en eftersläpning i resultatet från fällningen.

Orlången fälldes med aluminium 2019 och det är anledningen till ett ökat siktdjup. Dock kvarstår mycket arbete med att åtgärda den externa belastningen på sjön. Vid provtagningstillfället i augusti 2021 förekom algblomning vilket kan ha försämrat resultatet. Siktdjupet är detsamma 2021 som 2020.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen togs fram 2020 i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. När åtgärderna i programmet genomförs kommer siktdjupet att öka.

Magelungen genomgick aluminiumfällning hösten 2021, vilket kommer ge en betydande förbättring i siktdjup. Dock syns inte resultatet än pga när provtagning görs, samt den eftersläpning som blir när resultaten redovisas som 3-årsmedelvärden. Det rullande 3-årsmedelvärdet för siktdjup är detsamma 2021 som 2020.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken har tagits fram i samarbete med Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall AB, Tyresåns vattenvårdsförbund samt Haninge och Tyresö kommun. När åtgärder genomförs kommer det att leda till att siktdjupet ökar. Tidsmässigt kan genomförandet ta längre tid än att resultat syns i etappmålet 2021. Det rullande 3-årsmedelvärdet för siktdjup är bättre 2021 än 2020.

Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2023-03-26