Gå direkt till sidans innehåll

Antal inventerade avlopp

Indikator MP. 2.5. 1

Antal inventerade avlopp

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
168 stycken (2021)
Mål:
150 stycken

Kommentar

Utvecklingen med att inventera och bedöma enskilda avlopp går åt rätt och målet att alla ska vara inventerade och bedömda till 2025 bedöms kunna uppnås.

Bygglovs- och tillsynsnämnden har  uppdraget att se till att samtliga små avlopp i kommunen är åtgärdade till utgången av 2025. Med anledning av uppdraget har 168 små avlopp inventerats under 2021. Av dessa hade ca 74 % avvikelser vilka medför risk för att näringsämnen släpps ut till mark och vatten samt att grundvattnet förorenas. Arbetet med de små avlopp som kommunen ansvarar för har under 2021 fortskridit genom att Klimat- och stadsmiljönämnden har inkommit med redovisning för de avlopp nämnden ansvarar för.

Ansvar
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-20