Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till grundskola

Indikator MP. 4.18. 6

Andel invånare som har max 800 meter i gångavstånd till en grundskola

Rad-id Datum Värde (%)

0

2010

75

1

2011

76

2

2012

76

3

2013

77

4

2014

77

5

2015

78

6

2016

78

7

2017

78

8

2018

76

9

2020

75

Kommentar

Närheten till grundskolan har minskat något under 2020. Dett beror troligen på befolkningsökningen.

Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15