Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till förskola

Indikator MP. 4.18. 5

Andel invånare som har max 500 meter i gångavstånd till förskola.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2010

82

1

2011

82

2

2012

79

3

2013

77

4

2014

76

5

2015

77

6

2016

76

7

2017

78

8

2018

77

9

2020

77

Kommentar

Närheten för invånarna till förskola har minskat något under 2020. Dett beror troligen på befolkningsökningen.

Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15