Gå direkt till sidans innehåll

Närhet för boende till spårtrafik (1200 meter)

Indikator MP. 4.18. 2

Mäts årligen

Andel boende som har max 1200 meters radie i fågelavstånd till spårstation.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2012

70,8

1

2013

70,2

2

2014

69,8

3

2015

69,6

4

2016

69,4

5

2017

69

6

2018

70

7

2019

69

8

2020

69,4

9

2021

70,2

Kommentar

Andel boende har ökat med 0,8 %-enheter sedan föregående års mätning. Analysresultaten visar att andelen av Huddinges befolkning som bor stationsnära är mer eller mindre oförändrad. Detta innebär att antalet boende i hela kommunen har ökat i samma takt som boende i stationsnära lägen. De största förändringarna är att det har blivit fler boende och arbetande kring framförallt Flemingsberg och Huddinge C.

Principen om stationsnära utveckling är inte helt implementerad i hela verksamheten trots att den är inskriven i Översiktsplan 2030. Därtill tar processen från plan till färdig byggnad ofta lång tid vilket innebär att det ännu finns många planer i stationsnära lägen som inte genomförts. Om man ser på framtida planer så är dock trenden att den absoluta majoriteten av planerade bostäder kommer ske inom kommunens primära utbyggnadsområden.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15