Gå direkt till sidans innehåll

Öppna diken och ledningar

Indikator MP. 4.11. 4

Mäts årligen.

Andel öppna diken och ledningar

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet:
15 % (2020)
Utgångsvärde:
16 % (2017)

Kommentar

Dagvattenledningar inklusive dagvattenförande tunnlar är 293 km i Huddinge. Öppna diken och vattendrag ca 44 km (registrerat hos Stockholm Vatten och Avfall).

Dagvattenlösningar tar tid att planera och flera större öppna dagvattenlösnignar är på gång i kommunen. Bland annat i Storängen.

Uppdaterad datum: 2022-02-21