Gå direkt till sidans innehåll

Öppna diken och ledningar

Indikator MP. 4.11. 4

Mäts årligen.

Andel öppna diken och ledningar

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

16

1

2018

15

2

2019

15

3

2020

15

Kommentar

Dagvattenledningar inklusive dagvattenförande tunnlar är 293 km i Huddinge. Öppna diken och vattendrag ca 44 km (registrerat hos Stockholm Vatten och Avfall).

Dagvattenlösningar tar tid att planera och flera större öppna dagvattenlösnignar är på gång i kommunen. Bland annat i Storängen.

Uppdaterad datum: 2022-02-21