Gå direkt till sidans innehåll

Andel inköpt kött och chark

Indikator MP. 1.16. 1

Mäts årligen.

Andel inköpt mängd kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött i förhållande till den totala inköpsmängden livsmedel.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
3,5 % (2021)

Kommentar

Från 2016 till 2019 har inköpen av kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött minskat. 2020 gick inköpen upp något, men 2021 gick inköpen ned igen till minsta nivån sedan mätningarna startade 2015. Inköpen av kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött används som en indikator, då dessa köttslag har större miljöpåverkan än t ex kyckling och mejeriprodukter.

Kommunen jobbar kontinuerligt med menyförändringar som går mot mer vegetariskt och mindre kött.

Ansvar
  • Förskolenämnden
  • Grundskolenämnden
  • Gymnasienämnden
  • Äldreomsorgsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-17