Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar energi i kommunala lokaler

Indikator MP. 1.5. 2

Andel energi från förnybara energikällor i kommunala lokaler.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet:
92,0 % (2021)
Målvärde:
95,0 % (2021)

Kommentar

Trenden är negativ och utvecklingen går åt fel håll från 2017. En orsak till detta är att det används mer plast i Söderenergis bränslekross.

100 procent av elen är förnyelsebar (vattenkraft). Andel förnybara bränslen i fjärrvärmen är 86 procent.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Söderenergi AB
Uppdaterad datum: 2022-02-17