Gå direkt till sidans innehåll

Förnyelsebara energikällor

Mål MP. 1. 5

Andelen energi i första hand från förnyelsebara energikällor och i andra hand från återvunna material/avfall i kommunala lokaler ska utgöra 100 procent av den totala energianvändningen 2021. Minst 95 procent ska komma från förnyelsebara energikällor.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Söderenergi AB
Uppdaterad datum: 2022-11-17