Gå direkt till sidans innehåll

Antal besökare i naturreservaten

Indikator MP. 3.3. 1

Mäts årligen

Antal besökare vid utpekade punkter i naturreservaten i förhållande till folkmängden.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
417 antal/1000 inv (2020)

Kommentar

Trenden är positiv.

Mätutrustning är uppsatt i ett av kommunens naturreservat. Där mäts antalet passager förbi mätutrustningen. Under 2020 har antalet passager ökat jämfört med året innan.

Under perioden  januari-augusti gjordes 417 passager per tusen invånare vid huvudentrén till Paradisets naturreservat. Under juli månad har räknaren slitits ner och passager har under den perioden inte registrerats.

Antalet besökare har de två senaste åren ökat kraftigt.

Om invånarantalet ökar så kan nyckeltalet öka av den anledningen. Därför mäts nyckeltalet per 1000 invånare för att se om det blir en reell ökning eller minskning.

På grund av ej tillförlitlig data saknas måttet för 2021.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-14