Gå direkt till sidans innehåll

Andel invånare som rör sig i skogen

Indikator MP. 3.3. 2

Andel invånare som ofta promenerar på leder i skogen eller motionerar på elljusspår.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2011

33

1

2014

34

2

2016

34

Kommentar

Måttet följs inte längre upp, då den enkät som frågan kommer ifrån inte längre innehåller denna fråga.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kultur och fritidsnämnden
Uppdaterad datum: 2019-02-19