Gå direkt till sidans innehåll

Areal naturbetesmarker

Indikator MP. 3.4. 1

Areal naturbetesmarker.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
274 ha (2021)

Kommentar

Siffran avser kommunens utarrenderade naturbetesmark samt upplåten naturbetesmark. Bete på privatägd mark ingår inte.

Areal naturbetesmarker inkluderar även våtmarksbete, av 274 ha naturbetesmark är 54 ha våtmarksbete.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-14