Gå direkt till sidans innehåll

Ökad areal naturbetesmark

Mål MP. 3. 4

Naturbetesmarkerna ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas. Arealen naturbetesmarker ska öka till 2021.

Naturbetesmark är mark som använts länge (minst 20-30 år) ofta hundratals år till bete men som inte plöjts, odlats eller skördats.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-11-17