Gå direkt till sidans innehåll

Andel skyddad skog

Indikator MP. 3.1. 4

Andel produktiv skogsmark som skyddas som naturreservat

Rad-id Datum Värde (%)

0

2007

22

1

2008

22

2

2009

22

3

2010

27

4

2011

27

5

2012

36

6

2013

36

7

2014

40

8

2015

40

9

2016

40

10

2017

40

11

2018

40

12

2019

40

13

2020

40

14

2021

40

Kommentar

Inga nya naturreservat har bildats under 2021. Enligt kommunens översiktplan ska fler områden inom kommunen omvandlas till naturreservat och på sikt kommer andelen skogsmark som skyddas som naturreservat att öka.

Totalt är 2142 ha produktiv skog skyddad som naturreservat.

**Arealerna fördelas: **

 • Björksättrahalvön 60 ha
 • Drevviken 30 ha
 • Flemingsbergsskogen 400 ha
 • Gladöskogen 20 ha
 • Gladö kvarnsjön 130 ha
 • Gömmaren 46 ha
 • Gömsta äng 3 ha
 • Korpberget 14,7 ha
 • Lissmadalen 60 ha
 • Lännaskogen 370,3 ha
 • Orlången 504 ha
 • Paradiset 458 ha
 • Trångsundsskogen 45,9 ha.
Ansvar
 • Klimat- och stadsmiljönämnden
 • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-21