Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator MP. 3.1. 1

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Andel skyddad natur

Rad-id Datum Värde (%)

0

1998

6,50

1

1999

6,50

2

2000

17,6

3

2001

17,9

4

2002

25,1

5

2003

25,1

6

2004

25,1

7

2005

25,1

8

2006

25,1

9

2007

32,5

10

2008

32,5

11

2009

32,5

12

2010

33,0

13

2011

33,0

14

2012

33,0

15

2013

33,0

16

2014

37,0

17

2015

37,0

18

2016

37,0

19

2017

37,0

20

2018

38,0

21

2019

38,0

22

2020

38,0

23

2021

38,0

Kommentar

Under 2021 har inga nya naturreservat bildats. Enligt kommunens översiktsplan ska fler områden inom kommunen omvandlas till naturreservat och på sikt kommer andelen mark som skyddas som naturreservat att öka. Under 2021 fanns dock inga planer på utökning av skyddad mark eller bildande av nya reservat.

I Sverige är 14,1 procent skyddad natur av den totala arealen (2020). Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner är 5,9 procent skyddad natur (2019) och har legat på samma nivå sedan 2016.
Det nationella målet är 20 procent skyddad natur till 2020.

Naturreservat: Björksättrahalvön, Drevviken, Flemingsbergsskogen, Gladö kvarnsjön, Gladöskogen, Gömmaren, Gömsta äng, Lissmadalen, Lännaskogen, Orlången, Paradiset, Trångsundsskogen.

Natura 2000-områden: Fullersta kvarn, Granby, Hanveden, Kvarnsjön i Lissma, Lännskogen och Ormputten.

Biotopskyddsområden: Korpberget.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-14