Gå direkt till sidans innehåll

Bekämpning av invasiva arter

Indikator MP. 3.2. 1

Mäts årligen.

Bekämpning av invasiva arter har skett enligt beslutad handlingsplan för bekämpning av invasiva arter. Till dessa arter räknas bland annat jätteloka, kirskål och skunkkalla.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
Ja (2021)

Kommentar

Under 2021 har ett intensivt arbete med invasiva arter skett i Huddinge, med ett fullgott resultat. Kartläggning av Jätteloka och Parkslide har genomförts. Bekämpning av Jätteloka och Blomsterlupin har skett i naturreservaten och bekämpning av Jätteloka har även skett på annan kommunal mark.

Gul skunkkalla har bekämpats i Gömmarens naturreservat.

Annonserad upphandling är påbörjad.

Proaktiv information finns på kommunens hemsida.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-21