Gå direkt till sidans innehåll

Minskad näringstillförsel till vattenförekomster

Delmål MP25. 3. 1

Näringstillförseln till kommunens sjöar och vattendrag ska minska.

Näringsämnen som fosfor hamnar i kommunens sjöar och vattendrag via olika transportvägar, där icke godkända enskilda avlopp är den näst största källan. Då statusen på en del sjöar inte uppfyller miljökvalitetsnormen görs även riktade åtgärder i syfte att förbättre statusen i dessa sjöar. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp andelen godkända enskilda avlopp samt utförda åtgärder i utpekade sjöar.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet
Ansvarig organisation
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08