Gå direkt till sidans innehåll

Naturliga ekosystem med goda livsmiljöer

Delmål MP25. 3. 2

Kommunens arbete bidrar till att sjöar och vattendrag har naturliga ekosystem med goda livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur.

Mänskliga avtryck i naturmiljön har bidragit till att naturliga ekosystem och biologiska mångfald påverkats negativt. Det kan till exempel handla om utdikade våtmarker eller kulvertar i vattendrag som blivit till vandringshinder för fiskar. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp återskapade vattendrag och våtmarker.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2024-02-01