Gå direkt till sidans innehåll

Enskilda avlopp

Indikator MP25. 3.1. 1

Enskilda avlopp är den näst största källan till att näringsämnen som fosfor hamnar i kommunens sjöar och vattendrag. Dessa behöver därför kontinuerligt inventeras och uppfylla godkända kriterier i syfte att minska belastningen på kommunens sjöar och vattendrag.

Avser andelen godkända enskilda avlopp.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
85 % (2023)
Målvärde 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Uppföljningstakten av äldre ärenden har ökat påtagligt sedan 2022 i och med en ny halvtidstjänst som kom till då. Andelen som är godkända har ökat med 10 % under 2023, vilket innebär att 85 % av de enskilda avloppen i kommunen är godkända.

Indikatorn följer inte upp andel enskilda avlopp inom Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) verksamhetsområde. Det har dock visat sig att ett stort antal fastigheter inom SVOA:s verksamhetsområde inte ansluter sig till det allmänna avloppsnätet, vilket innebär att den faktiska andelen godkända enskilda avlopp i kommunen därmed är lägre än 85 %. Det finns idag ingen siffra på hur många enskilda avlopp det finns inom SVOA:s verksamhetsområde, men kommunen och SVOA bedriver tillsammans ett arbete för att räkna ut hur stor den andelen är. Även dessa avlopp kommer att behöva inventeras och åtgärdas, vilket innebär att målet om 100 % godkända enskilda avlopp kommer bli svårt att nå till 2025.

Uppdaterad datum: 2024-02-01