Gå direkt till sidans innehåll

Solceller

Indikator MP25. 1.2. 3

Produktion av solenergi innebär att kommunen investerar i förnybar energi och bidrar på så vis till att mer fossilfrienergi ansluts till elnätet, samtidigt som kommunens fastigheter i större grad blir mer självförsörjande på el.

Avser samlad effekt av solceller i fastighetsbeståndet som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Rad-id Datum Värde (MW)

0

2020

0,2

1

2021

0,2

2

2022

0,3

3

2023

0,3

Kommentar

Installationer av solceller i Huddinge Samhällsfastigheters bestånd kommer att ske löpande fram till 2025. För att nå målet om 2 MW till 2025 har flera större solcellsprojekt planerats. Det första projektet avser fyra stora installationer på sammanlagt 800 kW. Upphandlingen för genomförande påbörjades i början av 2023. Det har dock varit svårt att få in anbud av installatörer som klarar upphandlingskraven och som hålls inom budget, upphandlingen har därför behövt göras om flera gånger. Installationen av solceller för 2023 har därför inte kunnat genomföras under året, utan dessa kommer installeras under nästa år. De planerade solcellsinstallationerna för 2024 kommer att utföras som planerat, varför planen att nå målet om 2MW år 2025 fortfarande bedöms kunna nås.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08