Gå direkt till sidans innehåll

Energieffektivisering och produktion av förnybar energi

Delmål MP25. 1. 2

Kommunen och dess helägda fastighetsbolags energieffektivisering och produktion av förnybar energi bidrar till minskade växthusgasutsläpp.

Kommunens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt med att minska användningen av energi i fastighetsbestånden vilket även framöver, tillsammans med satsningar på produktion av solenergi, kommer att vara prioriterat. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp energianvändningen i fastihetsbestånden samt samlad effekt av solceller.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2024-02-08