Gå direkt till sidans innehåll

Informerade och engagerade medborgare

Delmål MP25. 6. 2

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag arbetar med att informera och engagera invånare och verksamma i syfte att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Huddinge kommun ska arbeta utifrån att det ska vara enklare och mer fördelaktigt för Huddingeborna att välja en hållbar livsstil. Invånarna ska kunna välja att resa med fossilfria transporter, ges tillgång till ett resurseffektivt boende, kunna besöka artrik natur, ha möjligheten att konsumera klimat- och miljömedvetet samt använda system för att sluta kretsloppen.
Flera föreningar och aktörer i Huddinge bedriver ett bra och aktivt miljöarbete, detta är ett viktigt arbete där kommunen, näringsliv, föreningsliv och invånare skulle gynnas av tätare dialog och samarbete med fokus på hur vi tillsammans kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.
Indikatorer som valts till detta delmål följer upp invånarnas koldioxidutsläpp samt miljöcertfierade företag.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-08