Gå direkt till sidans innehåll

Miljöcertifierade företag

Indikator MP25. 6.2. 2

Att företag är miljöcertifierade innebär att det bedrivs ett aktivt arbete med miljöfrågor utöver lagstiftning. Ju fler företag i kommunen som är miljöcertifierad desto större möjligheter har även invånarna att indirekt minska sin negativ miljöpåverkan från konsumtion.

Avser antal miljöcertifierade och miljödiplomerade företag.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Status:
Tillståndet är tveksamt Tillståndet är tveksamt
Senaste värdet:
112 stycken (2023)

Kommentar

Antal miljöcertifierade företag är en indikator som är svår att följa upp och den statistik som finns tillgänglig är inte tillförlitlig. Kommunen är beroende av externa källor för inhämtning av data. Det finns idag ingen känd komplett söktjänst över certifierade företag. Den tjänst som kommunen använder, www.certifiering.nu, uppger på sin hemsida att flera ackrediterade certifieringsorgan verksamma i Sverige valt att inte exportera sitt underlag. Certifiering.nu har företag från sju certifieringsorgan listade, men det finns ytterligare minst 19 certifieringsorgan verksamma i Sverige som inte listas på certifiering.nu. Att kontakta alla dessa har bedömts vara för tidskrävande i relation till nyttan. Troligtvis skulle de ändå inte ge ut listan till Huddinge kommun då de inte gör det till certifiering.nu. Vid sammanställningen av årets miljöbokslut hittades 112 certifierade företag, men det går som sagt inte att dra någon slutsats kring det då underlaget inte är tillförlitligt och inte ger någon heltäckande bild av hur många miljöcertifierade företag som faktiskt är verksamma i kommunen.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-02-08