Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbedömda kemiska produkter

Indikator MP25.2.2.1

För att kunna bidra till framtida hållbara lösningar, som t.ex. återbruk, behöver man redan idag se till att ha koll på vilka varor och kemiska produkter som man använder i olika projekt.

Avser andel slutförda ny- och ombyggnadsprojekt där varor och kemiska produkter är miljöbedömda och dokumenterade.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
100 % (2022)
Målvärde 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Både Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB ställer krav på dokumentation i miljödatabasen Sunda Hus Miljödata i samtliga investeringsprojekt. Grundkrav är att bedömning A och B ska väljas och endast i undantagsfall så väljs varor med sämre bedömning. Målet är att 80 % av dokumenterade varor ska vara bedömda A eller B. Resultatet för 2022 blev 85 %.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-04-26