Gå direkt till sidans innehåll

Återbrukade produkter och material i byggprojekt

Indikator MP25. 2.2. 2

Genom att öka återbruket inom kommunkoncernens byggprojekt bidrar kommunen till både den cirkulära ekonomin samtidigt som kommunen minskar sin klimatpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen.

Avser klimatbesparing i antal ton CO2e från återbruk i kommunkoncernens bygg- och förvaltningsprojekt.

Rad-id Datum Värde (ton CO2ekv)

0

2022

0

1

2023

0

Kommentar

Huddinge Samhällsfastigheter AB har under året anställt en hållbarhetssamordnare som är projektledare för projektet Återbruk i kommunkoncernen. Det är ett koncernövergripande projekt för att systematiskt arbeta med återbruk tillsammans med kommunala förvaltningar, Huge Bostäder och SRV återvinning AB. Målet är få till ett systematiskt återbruksarbete i kommunkoncernen.

Projektet är indelat i två delprojekt, Bruket och Bordet. Det sker återbruk redan nu i organisationen, men då det som har återbrukats i organisationen inte dokumenterats i CCbuild har inte någon beräkning på CO2-besparing genomförts.

Några exempel på återbruk som genomförts under året är exempelvis sopskåp i betong, och en storköksdiskmaskin med tillhörande rostfria bänkar, brandsläckare, kyl och frys för storkök, skyltar och kokgrytor, torkskåp diskmaskiner, storköksugn. Dessutom har det skett återbruk av låskistor (innerdörrar) och undertaksplattor och lekplatsutrustning har i den mån det behövts fräschats till och kommer nu till stor användning inom fastighetsbeståndet. Luftrenare har demonterats och väntar på återbruk. Kylskåp från två tomma hus, varav ett ska rivas, har transporterats till en verksamhet inom beståndet där ett av kylskåpen hade gått sönder. Ett ytterligare kylskåp används som lånekyl.

Huge Bostäder AB har sedan en lång tid tillbaka återbrukat material (vitvaror, dörrar m.m.), men inte på ett systematiskt sätt. Under året har bolaget kartlagt pågående återbruk samt identifierat hinder för ett ökat återbruk. Systemstöd och lokal är avgörande faktorer.

Huge Bostäder AB har även startat ett pilotprojekt där man testar ett av marknadens systemstöd för återbruk.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2024-02-06