Gå direkt till sidans innehåll

Miljöcertifierade och miljömärkta varor

Indikator MP25. 5.2. 2

Genom att köpa miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter bidrar kommunen till bättre förutsättningar för minskning av miljögifter både i produktionsledet samt i konsumentledet.

Avser andel miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter av totalt inköpta varor och produkter.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2021

24,24

1

2022

23,34

2

2023

21,40

Kommentar

Nuläget är framtaget genom en analys av inköp av varor och produkter som genomförts via kommunens inköpsverktyg. För att särskilja miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter från resterande varor och produkter identifierades och beslutades vilka märkningar som skulle gälla för att en vara eller produkt skulle klassas som miljöcertifierad/miljömärkt. Nuläget är beräknat endast på inköp som klassas som varor och produkter. Inköp som inte klassas som en vara eller produkt, tex inköp av konsultertjänster eller mjukvaruprogram, är inte med i beräkningen.

Huddinge kommun har en ny livsmedelsleverantör 2023 som i detta skede inte redovisas i hållbarhetsrapporten. Datan från livsmedelsleverantören har därför fått inhämtas externt, men det arbetas på att få in miljödata för leverantören på rätt sätt.

Resultatet för 2023 visar att av alla varor och produkter som köpts in via kommunens inköpsverktyg var 21,4% miljöcertifierade eller miljömärkta. Årets resultat är en minskning med ca 2 procentenheter från föregående år.

Upphandlingssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning jobbar aktivt med att få leverantörer att märka upp produkter, samt med att ställa krav i upphandlingar. Flertalet leverantörskontakter gjordes under 2023 med målet att få dessa att märka sina produkter. Det har också arbetats med att få in kravställning i kommande upphandlingar, samt en plan för hur man ska följa miljömärkning i avtalsuppföljning.

En ny hållbarhetsstrateg på upphandlingssektionen kommer ersätta den tidigare, vilket skapat ett glapp i informationsöverföring. Dock är det mycket positivt att denna roll finns på kommunen, som bevakar detta delmål och arbetar för större andel miljömärkning och hållbara inköp.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-02