Gå direkt till sidans innehåll

Inventering och riskklassning av förorenade områden

Indikator MP25. 5.2. 3

I kommunen finns det flera förorenade områden som riskerar att påverka människor och miljö. Arbetet med att inventera och riskklassa dessa är ett nödvändigt första steg.

Avser inventerade och riskklassade förorenade områden som tillhör branschklass 2 där kommunen är fastighetsägare.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
8 stycken (2023)
Målvärde 2025:
21 stycken (2025)

Kommentar

Inventering har påbörjats på elva deponier inom branschklass 2 på kommunens mark under 2023, varav sex har riskklassats och rapporterats in till Länsstyrelsen. Under 2024 ska ytterligare tio förorenade områden inom branschklass 2 på kommunens mark inventeras och riskklassas. De områden som kvarstår från föregående år kommer slutföras under året.

Med anledning av det nya miljöprogrammet har tillsynsplanen för den egeninitierade tillsynen från 2023 anpassats till att omfatta förorenade områden som tillhör branschklass 2 på kommunens mark. Miljötillsynsavdelningen vid miljö- och bygglovsförvaltningen behöver därför utföra inventering och riskklassning på minst sju områden inom branschklass 2 per år och kommer under 2024 att inleda med inventering och riskklassning på i första hand nedlagda deponier på kommunens mark. Den egeninitierade tillsynen av förorenade områden utgår ifrån MIFO-metodiken (Metodik för inventering av förorenade områden) där fas 1 utgörs av inventering och riskklassning. Arbetet utförs i projektform och det har avsatts resurser för att uppfylla delmålet till 2025.

Miljötillsynsavdelningen har totalt planerat att utföra inventering och riskklassning på 23 förorenade områden inom branschklass 2 på kommunens mark inom ramen för den egeninitierade tillsynen. Detta utgör samtliga identifierade objekt som finns inom branschklass 2 på kommunens mark. Samtliga områden är planerade att vara inventerade och riskklassade till årsskiftet 2024/2025.

Uppdaterad datum: 2024-02-01