Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder i Handlingsplanen Gifter i miljön

Indikator MP25.5.2.1

Huddinge kommuns Handlingsplan Gifter i miljön 2017–2021 innehåller åtgärder som syftar till att fasa ut farliga ämnen och minimera spridningen av miljögifter och är ett viktigt verktyg för att nå delmålet.

Avser andel genomförda åtgärder i checklistan för Handlingsplanen Gifter i miljön.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt
Senaste värdet:
79,00 % (2022)
Målvärde 2022:
100,00 % (2022)

Kommentar

Verksamheterna har själva fått bedöma om åtgärderna är genomförda, påbörjade, ej påbörjade eller ej relevanta.
För att mäta hur stor andel av åtgärderna i Handlingsplan Gifter i miljön som är genomförda har en checklista skickats ut till alla verksamheter via respektive förvaltnings- eller bolags miljösamordnare. Utifrån det som inkommit i slutet av 2022 hade 79 % av åtgärderna i checklistan åtgärdats eller arbetats med (om de är av pågående karaktär). I resultatet inkluderas även åtgärder som bedömts som ej relevanta för verksamheten. Räknat endast på relevanta åtgärder i resultatet är ca 50% av åtgärderna genomförda.

Handlingsplanen är uppdelad i åtta områden. De områden som är åtgärdade till högst andel är elektronik, leksaker samt kläder och textilier. Det beror troligen både på att verksamheterna själva har rådighet över åtgärderna och på att många förvaltningar har angett åtgärderna inom dessa områden inte är relevanta (alla verksamheter har till exempel inte leksaker).

Området som är genomfört i lägst omfattning är kemiska produkter. Det beror troligen framför allt på att alla verksamheter berörs av åtgärderna, men det kan också spela in att det är ett mer komplicerat område att arbeta med än områden som främst innebär att rensa bort saker.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-02-11