Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator MP25. 4.3. 4

Att skydda naturen genom bildandet och bevarandet av naturreservat innebär långsiktig skydd av värdefull natur. Ett sådant skudd gynnar den biologiska mångfalden, innebör en högre resistens för kommunens samhällen samt bidrar till friluftslivet och har därmed en positiv inverkan på invånarna hälsa och välmående. Andelen skyddad natur ska bibehållas eller ökas.

Avser andel av kommunens yta som är skyddad natur.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
38,7 % (2023)
Målvärde 2025:
38,7 % (2025)

Kommentar

Andelens av kommunens yta som är skyddad natur är fortsatt högt med 38 % av den geografiska ytan som är naturreservat.

Miljö- och bygglovsförvaltningen har fått i uppdrag av natur- och stadsmiljönämnden att under 2024 genomföra en utredning om att inrätta Kynäsberget som naturreservat.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-02-01