Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor med gång-, cykel- och kollektivtrafik

Indikator MP. 4.21. 5

Mäts vart tredje år.

Andelen tjänsteresor som görs med gång-, cykel- och kollektivtrafik

Rad-id Datum Värde (%)

0

2013

38

1

2015

37

2

2018

55

Kommentar

Mätningen avser kommunorganisationens resor.

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26