Gå direkt till sidans innehåll

Antal förskolor som arbetar med hållbara resor

Indikator MP. 4.21. 4

Antal förskolor som arbetar med trafiksäkerhet och hållbara resor.

Senaste värdet:
49 % (2021)
Utgångsvärde:
89 % (2019)

Kommentar

Måttet avser "Andelen grundskolor som har medverkat i aktiviteter inom ramen för Säkra skolvägar"

Under 2021 var antalet skolor som har medverkat i aktiviteter inom ramen för Säkra skolvägar i princip oförändrat i förhållande till föregående år, en minskning med en skola, från 51 % till 49 %.

Under 2020 minskade antalet skolor som har medverkat i aktiviteter inom ramen för Säkra skolvägar, från 89 % 2019 till 51 % 2020. En anledning kan vara att COVID-19.

Uppdaterad datum: 2022-02-15