Gå direkt till sidans innehåll

Andel elever som går eller cyklar till skolan

Indikator MP. 4.21. 3

Mäts årligen

Andel elever i kommunens grundskolor som går eller cyklar till skolan.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2016

60

1

2017

60

2

2019

78

3

2020

74

Kommentar

2020 var det 74 % som gick, cyklade eller åkte kollektivt till skolan.
Mått för hur många som enbart gick eller cyklade till skolan saknas.

Ingen mätning genomfördes 2021. Nästa mätning genomförs 2022.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15