Gå direkt till sidans innehåll

Andel elever som deltagit i en resvaneundersökning

Indikator MP. 4.21. 2

Mäts årligen

Andel elever i kommunens grundskolor som deltagit i en resvaneundersökning under året.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

14

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

Ingen resevaneundersökning genomfördes 2018 då mätmetoden ses över.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26