Gå direkt till sidans innehåll

Resor med kollektivtrafiken

Indikator MP. 4.17. 3

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Antal resor med kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet.

Rad-id Datum Värde (resor/invånare)

0

1992

171

1

1999

201

2

2000

190

3

2001

187

4

2002

201

5

2003

204

6

2004

206

7

2005

206

8

2006

210

9

2007

210

10

2008

211

11

2009

207

12

2010

208

13

2011

216

14

2012

220

15

2013

215

16

2014

214

17

2015

219

18

2016

219

19

2017

214

20

2018

219

21

2019

232

22

2020

176

23

2021

161

Kommentar

Antalet resenärer i kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet har haft en positiv trend fram till år 2019. Det är främst pendeltågsresenärerna som har ökat.

Den kraftiga minskningen år 2020 och 2021 beror på coronapandemin och de restriktioner som fanns att undvika att åka i kollektivtrafiken. Nedgången 2021 jämfört med 2020 kan framförallt förklaras av att 2020 hade ett par månader i början av året som inte var påverkade av coronapandemin. Siffrorna för 2020 och 2021 är på grund av pandemin svåra att jämföra med tidigare års resultat.

Ett genomsnitt för måttet bland Sveriges ekokommuner var 66 resor/invånare 2019 och 34 resor/ invånare år 2020.

Med en växande befolkning ökar trängseln i transportsystemet. Även om förhållandet mellan andra trafikslag saknas så innebär detta en ökad efterfrågan på kollektiva resmöjligheter. För att möta denna efterfrågan är genomförandet av kommunens kollektivtrafikplan av avgörande betydelse. Utifrån ambitionen i kommunens kollektivtrafikplan kan det förväntas att kollektivtrafikandelen kommer att öka.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-03-04