Gå direkt till sidans innehåll

Resor med kollektivtrafiken

Indikator MP. 4.17. 3

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Antal resor med kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
161 resor/invånare (2021)

Kommentar

Antalet resenärer i kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet har haft en positiv trend fram till år 2019. Det är främst pendeltågsresenärerna som har ökat.

Den kraftiga minskningen år 2020 och 2021 beror på coronapandemin och de restriktioner som fanns att undvika att åka i kollektivtrafiken. Nedgången 2021 jämfört med 2020 kan framförallt förklaras av att 2020 hade ett par månader i början av året som inte var påverkade av coronapandemin. Siffrorna för 2020 och 2021 är på grund av pandemin svåra att jämföra med tidigare års resultat.

Ett genomsnitt för måttet bland Sveriges ekokommuner var 66 resor/invånare 2019 och 34 resor/ invånare år 2020.

Med en växande befolkning ökar trängseln i transportsystemet. Även om förhållandet mellan andra trafikslag saknas så innebär detta en ökad efterfrågan på kollektiva resmöjligheter. För att möta denna efterfrågan är genomförandet av kommunens kollektivtrafikplan av avgörande betydelse. Utifrån ambitionen i kommunens kollektivtrafikplan kan det förväntas att kollektivtrafikandelen kommer att öka.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-03-04