Gå direkt till sidans innehåll

Tjänstemän och politiker som utbildats inom MM

Indikator MP. 4.20. 13

Mäts årligen

Andel av berörda tjänstemän och politiker som utbildats inom mobility management.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

35

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplan gjorts under 2018.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26