Gå direkt till sidans innehåll

Bostäder/verksamheter där flexibel p-norm använts

Indikator MP. 4.20. 11

Mäts årligen

Andel av nya bostäder eller verksamheter i goda kollektivtrafiklägen där möjligheten till flexibel p-norm använts och plan för mobility managementåtgärder tagits fram.

Senaste värdet:
0 % (2017)
Utgångsvärde:
0 % (2017)

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26